Zpět

29. 07. 2018

Solitea úspěšně dodala nový komplexní IS pro Komoru daňových poradců

Holding Solitea, do něhož od roku 2016 spadá i naše společnost Solitea Business Solutions, aktuálně tvoří již osm předních IT firem ze sedmi evropských zemí. Přes 600 zaměstnanců obsluhuje v evropském regionu již více než 250 tisíc zákazníků. Vzhledem k tomu, že se jednotlivé dceřiné společnosti mnohdy specializují na různé oblasti, tak následně dokáží spolupracovat na řešení vysoce komplexních projektů. Jedním z takových projektů bylo vytvoření nového komplexního informačního systému (KIS) pro Komoru daňových poradců, na kterém jsme spolupracovali se společností Solitea Česká republika.

Komora daňových poradců sdružuje téměř 5 tisíc daňových poradců s cílem vytvářet a kontrolovat stabilní a srozumitelné daňové prostředí, ve kterém budou působit výhradně kvalifikovaní poradci. Právě z tohoto důvodu u zkoušek nutných pro vstup do Komory uspívá v průměru jen 20 % uchazečů. Komora si od svého nového informačního systému slibovala vytvoření jednotného prostředí pro podporu svých hlavních i podpůrných procesů, a to včetně účetnictví, finančního řízení a Business Intelligence. Projekt zahrnoval i integraci na webový portál Komory, který je vstupním bodem pro členy Komory i veřejnost, tak aby zaměstnanci trávili s obsluhou systému co možná nejméně času.

Naše společnost Solitea Business Solutions prostřednictvím zakázkového vývoje navrhla a na míru implemen¬tovala nový Komorový Informační Systém. Zároveň naše sesterská společnost Solitea Česká republika v rámci tohoto projektu dodala svůj podnikový systém Money S5, který pro Komoru řeší celé účetnictví a ekonomiku, vč. úprav nutných k tomu, aby v systému Money automaticky vznikaly účetní transakce předané z KIS. Námi dodaný systém KIS zabezpečuje širokou škálu procesů Komory, od organizace a realizace kvalifikačních zkoušek, přes vedení agendy daňových poradců, vč. integrace na Systém základních registrů ČR, vedení správních a disciplinárních řízení nebo plánování, zajištění a sledování odborného vzdělávání poradců a veřejnosti, až po prodej odborných publikací.

Zakázkový vývoj celého řešení trval přibližně rok a půl, v současné době je již v ostrém provozu s tím, že naše společnost pro něj zajišťuje komplexní zákaznickou podporu. Uživatelé Komory si již za takto krátkou dobu na nové postupy zvykli a práci s novým systémem si pochvalují. Velice oceňují zejména to, že jim propojení více systémů významně usnadňuje a urychluje práci.

Zpět
O nás

Chcete se dozvědět více?

Kontaktujte nás, rádi se s vámi podělíme o naše zkušenosti.

Michael Hanke

Product Marketing Manager

+420 602 318 266