Zpět

16. 05. 2018

Solitea Business Solutions je již přes 20 let dvorním dodavatelem Celní správy ČR

Zakázkový vývoj, kterému důvěřuje Celní správa

 

Celní správa již více než 20 let důvěřuje IT řešením v celní oblasti, které v rámci zakázkového vývoje implementuje a dodává společnost Solitea Business Solutions. Naše společnost během této doby vyvinula a implementovala desítky systémů, mezi něž patří jak rozsáhlé systémy strategického významu, tak drobné aplikace. Pro všechna dodaná řešení zajišťujeme kontinuální provoz a rozvoj s ohledem na nejnovější legislativní požadavky či nařízení Evropského parlamentu a dále rozvojové požadavky definované Celní správou. Během prvních čtyř měsíců tohoto roku jsme v Celní správě úspěšně zvládli nasadit do provozu nové verze mnoha systémů, mezi nimiž jsou např. NCTS, eVývoz, a eDovoz, které jsou aktualizované dle pracovního plánu Komise (NK578/2016) pro implementaci nového celního Kodexu Společenství.

NCTS (New Computerised Transit System) představuje elektronický tranzitní systém umožňující zemím zapojeným do „Úmluvy o společném tranzitu“přepravu zboží od libovolného celního úřadu k celnímu úřadujiné země zapojené do Úmluvybezsložitého předávání celních evidencí na všech překročených hranicích. Další systém, k němuž jsme již v letošním roce v rámci uceleného zakázkového vývoje dodali nová vylepšení, je eVývoz, který výrazně usnadňuje komunikaci všem subjektům vyvážejícím zboží mimo území Evropské unie s celními a finančními úřady, neboť od 1.9.2006 byly nahrazeny klasické papírové tiskopisy vývozního JSD pouze elektronickou formou komunikace. Nejdůležitější systém vyvinutý na zakázku naší společností je eDovoz, který pokrývá komunikaci a řízení rizik v oblasti dovozu zboží z nečlenských zemí na území EU. Díky práci expertů SBS tak mohla být Celní správa jednou z prvních státních organizací se zavedeným B2G (Business-to-Government) řešením spravujícím jednotně všechny celní režimy (dovoz, vývoz a tranzit) a systém pro kontrolu přepravy zboží podléhající spotřební dani - EMCS. Díky tomu je v současnosti česká Celní správa na špičce v elektronické komunikaci s deklarantskou veřejností i dalšími orgány státní správy ve srovnání s ostatními celními správami v EU.
 
Solitea Business Solutions spolupracovala mimo jiné i v oblasti Business Intelligence na vytvoření datového skladu Celní správy ČR, který poskytuje důležité informace pro dohled nad mezinárodním obchodem. V nedávné době byly rovněž v rámci zakázkového vývoje realizovány změny související s implementační částí nařízení Evropského parlamentu a Rady EU, kterézjednodušujecelní řízení a činí další kroky v jeho sjednocování v rámci EU na základě Nařízení Rady 70/2008 o bezpapírovém prostředí pro celnictví a obchod.
 
„Řešením v celní i daňové oblasti, dodaným společností Solitea, důvěřuje Celní správa již dvě desítky let. Spojením hluboké znalosti problematiky a legislativy s velmi kvalitním technologickým návrhem a zakázkovým vývojem dokáží experti Solitea v nadstandardní kvalitě implementovat velmi rozsáhlé systémy s mezinárodní působností“, říká Ing. Petr Gavlas, ředitel odboru informatiky na Generálním ředitelství cel.

Zpět
O nás

Chcete se dozvědět více?

Kontaktujte nás, rádi se s vámi podělíme o naše zkušenosti.

Michael Hanke

Product Marketing Manager

+420 602 318 266