Zpět

30. 05. 2018

Softwarová řešení od Solitea napomáhají s dohledáním potenciálně nakažených zvířat

Ministerstvo zemědělství oznámilo, že letos má k dispozici 56 milionů korun na odškodňování majitelů zvířat kvůli nemocem. Prozatím bylo využito 21 milionů korun, zejména v souvislosti s africkým morem prasat, salmonelózou drůbeže a morem včelího plodu. Podle veterinárního zákona bude náhrada za utracené nebo poražené zvíře poskytována ve výši obvyklé ceny zdravého zvířete téhož druhu a kategorie v místě a době vzniku škody. Ministerstvo zemědělství nicméně bude posuzovat žádosti i podle věku utracených zvířat. Nicméně pozitivní zprávou je, že produkce masa se po ročním poklesu vrátila v prvním čtvrtletí ke svému vzrůstu. Meziročně se navýšila o 2,8 procenta na 108 735 tun.

Zakázkový vývoj od Solitea Business Solutions

V této souvislosti není bez zajímavosti zmínit, že naše společnost Solitea Business Solutions v rámci zakázkového vývoje Ministerstvu zemědělství dodala a již osm let provozuje komplexní Integrovaný zemědělský registr neboli tzv. Registr zvířat. Tento systém eviduje veškerá hospodářská zvířata v ČR a tím usnadňuje dohledání potenciálněnakaženýchzvířat i včasnoukontrolumasapředjehouvolněnímdopotravinovéhořetězce. Registr zvířat kromě samotného prohlížení dat umožňuje též aktivně podávat hlášení změn a tak chovatelům, kteří dosud nepoužívali pro vedení stájového registru žádný software, nabízí základní funkce stájového registru přímo nad daty ústřední evidence. V posledních měsících je systém po svém více než osmiletém provozu výrazně modernizován. Modernizace probíhá jak na úrovni optimalizace datové základny, tak na úrovni grafického rozhraní pro koncové uživatele. Grafické rozhraní nyní nově disponuje i částí pro využití na mobilních zařízeních, chovatelé tak mohou v případě potřeby podávat základní hlášení do ústřední evidence přímo z rozlehlých pastvin bez nutnosti dodatečného přepisování dat.
 
„Registr zvířat navíc slouží jako oficiální zdroj k vyměřování dotací zemědělcům a zároveň eviduje dodržování podmínek pro jejich vyplácení. Kromě Ministerstva zemědělství aplikaci používá ještě dalších pět dozorových orgánů. Najdou v něm informace o více než 60 000 chovatelích a milionech kusů zvířat. Těší nás, že Evropská unie vyhodnotila Registr zvířat jako jeden z nejkvalitnějších systémů svého druhu ze všech členských zemí.“, dodává Petr Franc, generální ředitel Solitea Business Solutions.

Zpět
O nás

Chcete se dozvědět více?

Kontaktujte nás, rádi se s vámi podělíme o naše zkušenosti.

Michael Hanke

Product Marketing Manager

+420 602 318 266