Zpět

13. 04. 2018

Ocenění za přínos k rozvoji elektronizace zdravotnictví i pro Solitea Business Solutions

V rámci programu slavnostního setkání v předvečer zahájení jubilejního 21. ročníku konference ISSS/V4DIS v královéhradeckém Klicperově divadle byly jako obvykle vyhlášeny výsledky soutěže Český zavináč. Aktuálním držitelem tradiční ceny se stal tým, jenž v rámci Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) pracoval na realizaci projektu eRecept. Hlavním účelem projektu byl přechod na vystavování receptů v elektronické podobě a jejich ukládání do tzv. Centrálního úložiště elektronických receptů. Ocenění převzali Ing. Renata Golasíková a Ing. Petr Koucký, kteří se na projektu zásadní měrou podíleli.

Soutěž Český zavináč jednou ročně odměňuje nejlepší projekty, činy nebo jiná závažná jednání, které v uplynulém roce významně přispěly k rozvoji informačních technologií ve státní správě a místní samosprávě. Výsledky jsou tradičně vyhlašovány na konferenci ISSS/V4DIS v Hradci Králové. Vzhledem k tomu, že naše společnost Solitea Business Solutions se na projektu elektronické preskripce významně podílela prostřednictvím našeho dvanáctičlenného realizačního týmu, máme z tohoto ocenění radost. Projektu eRecept se zúčastnilo několik firem s tím, že každá z nich dodala určitou část systému. Naše společnost dodala klíčovou komponentu řešící aplikační logiku systému, tedy vlastní jádro systému. Dále jsme vyvinuli doprovodné mobilní aplikace pro lékaře, lékárníky a pacienty, dostupné na všech hlavních mobilních platformách (iOS, Android, Microsoft).

„Zavedení celoplošné elektronické preskripce je projektem, který zcela zásadně přispívá k informatizaci společnosti,“ dodává RNDr. Tomáš Renčín, předseda spolku Český zavináč. „Jde o první masivní nasazení elektronické služby využívající infrastrukturu eGovernmentu včetně Národní identitní autority (NIA) a elektronického podpisu, které se dotkne velké části populace, tedy lékařů i všech pacientů. Porota přihlédla také k tomu, že jde o největší projekt elektronizace za celý uplynulý rok, který znamenal nejen zásadní a náročnou změnu pro všechny lékaře, ale i první skutečně plošné využití elektronické služby ve zdravotnictví.“

Zpět
O nás

Chcete se dozvědět více?

Kontaktujte nás, rádi se s vámi podělíme o naše zkušenosti.

Michael Hanke

Product Marketing Manager

+420 602 318 266