Zpět

05. 02. 2018

Nový významný update Power BI ještě více usnadňuje vyprávění příběhů nad daty

Nejnovější únorový update produktu Power BI od společnosti Microsoft přináší mezi uživateli dvě toužebně očekávané novinky, které ještě více usnadní vyprávění zajímavých příběhů nad vašimi daty. Microsoft vyslyšel četná přání svých uživatelů a doplnil dvě na první pohled nenápadné funkcionality, které však mají významný dopad do celkové konformity práce s nástrojem. Primárním cílem Business Intelligence nástrojů je vizuálně atraktivní formou zprostředkovávat příběhy, které se skrývají za daty, jejichž objem roste exponenciálně každým dnem a které by jejich uživatelé jinak mohli snadno přehlédnout. Odhalené příběhy (tzv. insights) mohou poukázat jak na pozitivní tak negativní skutečnosti, významné odchylky, změny v trendech apod. a díky tomu, že na ně agilní BI nástroje dokáží včas upozornit, tak jejich uživatelé mohou včas provést nápravná opatření či naopak získat zajímavé konkurenční výhody.

 

Power BI a nové funkcionality

První funkcionalitou je možnost filtrování v reportech na základě hodnot vybraných na více grafech současně. To v praxi znamená, že uživatel nyní může zúžit rozsah reportu výběrem konkrétní hodnoty např. na sloupcovém grafu a zároveň následně tento výběr ještě více zúžit výběrem další hodnoty např. z koláčového grafu. Stačí jen podržet stisknutou klávesu CTRL, čímž se předchozí zvolené filtry neruší, ale naopak se vzájemně zřetězí do agregovaného filtru, který je aplikován nad celou stránkou reportu, nad níž uživatel výběry provádí. Výběr samozřejmě není omezen jen na dva grafy a uživatel tak může provádět filtrování s využitím neomezeného počtu grafů. Druhou novou funkcionalitou je nastavení volitelné možnosti pro vybrané filtry (tzv. slicers), aby hodnoty nastavené uživatelem na jedné ze stránek reportu byly automaticky aplikovány i na další (ať již vybrané či všechny) stránky v daném reportu. To v praxi znamená, že zůstane zachován „kontext“ vybraný v jedné části reportu, který bude moci uživatel následně rozvinout, zpřesnit či jakkoli jinak prozkoumat prostřednictvím dalších částí reportu, které se obvykle přidávají odlišný úhel pohledu na danou problematiku.

„Jsme velice rádi, že můžeme oznámit uvolnění dvou nejvíce žádaných funkcionalit“, říká Amanda Cofsky, Program Manager pro Power BI ve společnosti Microsoft. „Snažíme se naslouchat hlasu našich uživatelů a další vývoj Power BI plánovat i s ohledem na to, o co je mezi nimi největší zájem“, dodává.

Zpět
O nás

Chcete se dozvědět více?

Kontaktujte nás, rádi se s vámi podělíme o naše zkušenosti.

Michael Hanke

Product Marketing Manager

+420 602 318 266