Konzultace.
Když se máte s kým poradit.

Pokud uvažujete o modernizaci vašeho systému či implementaci úplně nového IT řešení, jsme připraveni být u toho s vámi jako váš zkušený a spolehlivý partner.

Dozvědět se více
DOLŮ

Konzultace vám za zlomek času předají celých 20 let zkušeností.

Máme za sebou projekty nejrůznějších zaměření realizované v mnoha tržních segmentech. Přesto jsme neztratili schopnost hovořit jazykem, kterému budete rozumět.

Konzultace s námi vám dají cenný pohled zvenčí.

Bývá to zcela běžné. Když v nějakém prostředí pracujete již delší dobu, stává se, že přeceňujete detaily na úkor celkového pohledu - přehlížíte podstatu, protože se zaměřujete jen na jednotlivosti.

Konzultace vám umožní inspirovat se od druhých.

Při rozhodování, zda si konzultační služby zajistit zvenčí, může být jedním z důvodů, proč se rozhodnete pro externího konzultanta také to, že se jeho prostřednictvím dozvíte, jak to dělají další hráči v oboru.

Konzultace u nás vychází z dlouhodobých vztahů s klienty.

Jedním z důvodů, proč s námi většina klientů spolupracuje dlouhodobě, je svědomitý přístup z naší strany. Můžete si být jisti, že k vašemu IT řešení budeme přistupovat stejně zodpovědně, jako bychom ho tvořili sami pro sebe.

Čtyři kroky k vašemu cíli

Poštová banka

„Solitea zpracovala analýzy stavu řízení dokumentů a návrh strategie implementace DMS v Poštové bance. Kromě posouzení současného stavu analýza přinesla představu o širším záběru problematiky DMS a jejího zasazení do kontextu záměrů na zavedení bezpapírové banky.“

Ing. Jozef Šimovčík,
riaditeľ Odboru projektov a analýz, Poštová banka

J&T Banka

„V rámci funkční specifikace na nový obchodní reporting zpracované experty Solitea byly definovány požadavky na budoucí obsah, rozsah a funkcionalitu reportingového řešení. Analýza zohlednila reálné možnosti zvoleného BI nástroje co do možnosti rozložení reportů, filtrování, interaktivitu nebo grafické prvky.“

Ing. Miloslav Martinek
ředitel úseku informačních systémů, J&T Banka

Komora daňových poradců

„Tým konzultantů Solitea úspěšně splnil zadání a na základě již existujícího popisu procesů a požadovaných funkcí, které měla Komora pečlivě zpracované, realizoval studii proveditelnosti, v níž navrhl koncepci a k němu prioritizovanou "cestovní mapu" pro efektivní vynaložení prostředků na pořízení a integraci nového informačního systému Komory.“

Ing. Radek Neužil
tajemník Komory daňových poradců

Konzultace

Úvodní konzultace zdarma

Rádi s vámi vaše záměry prodiskutujeme a podělíme se o myšlenky, které obohatí vaše podnikání.

Iva Stanovská

Director Consulting Services

+420 606 745 563